Vorname: Kis
Nachname: Barmettler
Strasse: Krähbüel 2
Postleitzahl: 6403
Ort: Küssnacht
Yoga Stil:
  • Hatha
Vorname: Agnieszka
Nachname: Gilli-Siwek
Strasse: Güpfen 18
Postleitzahl: 6415
Ort: Arth
Yoga Stil:
  • Hatha
Vorname: Patricia
Nachname: Oechslin
Strasse: Ahornberg
Postleitzahl: 6436
Ort: Bisisthal
Yoga Stil:
  • Hatha
Vorname: Fürst
Nachname: Bettina
Strasse: Chlausjägergasse 2
Postleitzahl: 6403
Ort: Küssnacht
Yoga Stil:
  • Hatha
Vorname: Koch
Nachname: Birgit
Strasse: Allmeindstrasse 15
Postleitzahl: 8840
Ort: Einsiedeln
Yoga Stil:
  • Hatha
Vorname: Joshua
Nachname: Weber
Strasse: Bahnhofstrasse 18
Postleitzahl: 8832
Ort: Wollerau
Yoga Stil:
  • Hatha
Vorname: Damaris
Nachname: Wyss
Strasse: Schützengasse 9
Postleitzahl: 8805
Ort: Richterswil
Yoga Stil:
  • Hatha
Vorname: Martina
Nachname: Gwerder
Strasse: Strehlgasse 15
Postleitzahl: 6430
Ort: Schwyz
Yoga Stil:
  • Power